My v HGV (HGV Parts s.r.o. a naše pobočky) sa zaväzujeme chrániť vaše súkromie. Tieto zásady ochrany osobných údajov sa vzťahujú na informácie a údaje, ktoré spoločnosť HGV zhromažďuje ako správca, vrátane informácií zhromaždených na našich webových stránkach (www.dpf-filter.com alebo prostredníctvom iných kanálov, ako je opísané nižšie. Opisujú tiež vaše možnosti týkajúce sa používania, prístupu a opravy vašich osobných údajov. Ak nesúhlasíte s postupmi spracovania údajov opísanými v týchto Zásadách ochrany osobných údajov, nemali by ste používať webové stránky.

Tieto Zásady ochrany osobných údajov pravidelne aktualizujeme. Všetky zmeny zásad ochrany osobných údajov uverejníme na tejto stránke.

Odporúčame vám, aby ste tieto Zásady ochrany osobných údajov pravidelne kontrolovali. Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa týchto Zásad ochrany osobných údajov alebo nášho zaobchádzania s informáciami, ktoré nám poskytnete, napíšte nám e-mailom na adresu privacy@dpf-filter.com alebo poštou HGV Parts s.r.o. 2161 Csomad, Levente u 14/a. Hungary, Attn: Privacy

1. Informácie, ktoré zhromažďujeme

Naše používanie predplatenej služby

Používame našu vlastnú službu predplatného na vytvorenie webových stránok, ktoré môžu ľudia navštíviť, aby sa dozvedeli viac o spoločnosti HGV. Informácie, ktoré zhromažďujeme a spravujeme pomocou Služby predplatného na účely nášho vlastného marketingu, patria nám a používajú sa, zverejňujú a chránia podľa týchto Zásad ochrany osobných údajov.

Keď navštívite naše webové stránky

Webové stránky môžete slobodne preskúmať bez toho, aby ste o sebe poskytli akékoľvek osobné údaje. Keď navštívite Webové stránky alebo sa zaregistrujete do Služby predplatného, požadujeme, aby ste poskytli Osobné údaje o sebe, a zhromažďujeme Navigačné informácie.

“Osobné údaje”

Ide o akékoľvek informácie, ktoré nám dobrovoľne poskytnete a ktoré vás osobne identifikujú, vrátane kontaktných informácií, ako je vaše meno, e-mailová adresa, názov spoločnosti, adresa, telefónne číslo a ďalšie informácie o vás alebo vašej firme. Osobné údaje môžu zahŕňať aj informácie o akýchkoľvek transakciách, ktoré zadávate na Webových stránkach, a informácie o vás, ktoré sú dostupné na internete, napríklad zo služieb Facebook, LinkedIn, Twitter a Google, alebo verejne dostupné informácie, ktoré získavame od poskytovateľov služieb.

Osobné údaje zahŕňajú navigačné informácie, ak tieto informácie môžu priamo alebo nepriamo identifikovať jednotlivca. Navigačné informácie sa týkajú informácií o vašom počítači a vašich návštevách webových lokalít, ako je vaša IP adresa, geografická poloha, typ prehliadača, zdroj odkazu, dĺžka návštevy a zobrazené stránky. Okrem týchto informácií od vás nezhromažďujeme citlivé informácie.

Súbory denníka

Keď si prezeráte nami poskytovaný obsah, automaticky zhromažďujeme informácie o hardvéri a softvéri vášho počítača. Tieto informácie môžu zahŕňať vašu IP adresu, typ prehliadača, názvy domén, poskytovateľa internetových služieb (ISP), súbory zobrazené na našej stránke (napr. stránky HTML, grafika atď.), operačný systém, údaje o prúde kliknutí, čas prístupu a adresy odkazujúcich webových stránok. Tieto informácie používa HGV na poskytovanie všeobecných štatistík týkajúcich sa používania webových stránok. Na tieto účely však tieto automaticky zozbierané údaje spájame s osobnými údajmi, ako sú meno, e-mailová adresa, adresa a telefónne číslo.

Informácie, ktoré zhromažďujeme od tretích strán

Z času na čas môžeme získať Osobné údaje o vás zo zdrojov tretích strán vrátane partnerov, s ktorými ponúkame služby pod spoločnou značkou alebo sa zapájame do spoločných marketingových aktivít, a z verejne dostupných zdrojov, ako sú webové stránky sociálnych médií.

Informácie o deťoch

Webové stránky nie sú určené ani zamerané na deti mladšie ako 16 rokov a vedome ani úmyselne nezhromažďujeme informácie o deťoch mladších ako 16 rokov Ak sa domnievate, že sme zhromaždili informácie o dieťati mladšom ako 16 rokov, kontaktujte nás na adrese privacy@dpf-filter.com, aby sme mohli tieto informácie odstrániť.

2. Ako používame informácie, ktoré zhromažďujeme

Dodržiavanie našich zásad ochrany osobných údajov

Informácie, ktoré zhromažďujeme, používame len v súlade s týmito zásadami ochrany osobných údajov.

Osobné údaje nikdy nepredávame

Vaše osobné údaje nikdy nepredáme žiadnej tretej strane.

Používanie osobných údajov

Okrem spôsobov použitia uvedených v iných častiach týchto Zásad ochrany osobných údajov môžeme vaše Osobné údaje použiť na:

  • zlepšovať vaše skúsenosti s prehliadaním prostredníctvom personalizácie Webových stránok a zlepšovať Predplatenú službu;
  • posielať vám informácie alebo obsah HGV, o ktorých si myslíme, že by vás mohli zaujímať, poštou, e-mailom alebo inými prostriedkami a posielať vám marketingové oznámenia týkajúce sa nášho podnikania;
  • propagovať vám používanie našich služieb a zdieľať s vami propagačný a informačný obsah v súlade s vašimi komunikačnými preferenciami;
  • poskytovať iným spoločnostiam štatistické informácie o našich používateľoch - tieto informácie však nebudú použité na identifikáciu jednotlivých používateľov;
  • posielať vám informácie o zmenách našich zákazníckych podmienok používania služieb, zásad ochrany osobných údajov (vrátane zásad používania súborov cookie) alebo iných právnych dohôd
  • splnenie zákonných požiadaviek.

Z času na čas vás môžeme kontaktovať v mene externých obchodných partnerov ohľadom konkrétnej ponuky, ktorá by vás mohla zaujímať. V takýchto prípadoch vaše osobné údaje tretej strane neprenášame.

Právny základ pre spracovanie Osobných údajov (len návštevníci EHP)

Ak ste návštevníkom nachádzajúcim sa v Európskom hospodárskom priestore (ďalej len “EHP”), spoločnosť HGV je správcom vašich osobných údajov. Úradníka pre ochranu údajov spoločnosti HGV môžete kontaktovať na adrese privacy@dpf-filter.com.

Náš právny základ na zhromažďovanie a používanie uvedených osobných údajov bude závisieť od príslušných osobných údajov a konkrétneho kontextu, v ktorom ich zhromažďujeme. Obvykle však od vás budeme zhromažďovať osobné údaje len vtedy, ak na to máme váš súhlas, ak osobné údaje potrebujeme na plnenie zmluvy s vami alebo ak je spracovanie v našom oprávnenom záujme a neprevažujú nad ním vaše záujmy na ochranu údajov alebo základné práva a slobody. V niektorých prípadoch môžeme mať aj zákonnú povinnosť zhromažďovať od vás osobné údaje.

Ak vás požiadame o poskytnutie osobných údajov na splnenie zákonnej požiadavky alebo na plnenie zmluvy s vami, v príslušnom čase vám to jasne oznámime a informujeme vás, či je poskytnutie vašich osobných údajov povinné alebo nie (ako aj o možných dôsledkoch, ak svoje osobné údaje neposkytnete). Podobne, ak zhromažďujeme a používame vaše osobné údaje na základe našich oprávnených záujmov (alebo záujmov akejkoľvek tretej strany), v príslušnom čase vám objasníme, aké sú tieto oprávnené záujmy.

Používanie navigačných informácií

Navigačné informácie používame na prevádzku a zlepšovanie webových stránok. Navigačné informácie môžeme používať aj samostatne alebo v kombinácii s Osobnými údajmi, aby sme vám poskytli personalizované informácie o HGV.

Skúsenosti a pripomienky zákazníkov

Na našich Webových lokalitách uverejňujeme posudky a komentáre zákazníkov, ktoré môžu obsahovať Osobné údaje. Pred zverejnením mena zákazníka a jeho posudku získame súhlas každého zákazníka prostredníctvom e-mailu.

Bezpečnosť vašich osobných údajov

Používame rôzne bezpečnostné technológie a postupy, ktoré pomáhajú chrániť vaše Osobné údaje pred neoprávneným prístupom, použitím alebo zverejnením. Vami poskytnuté Osobné údaje zabezpečujeme na počítačových serveroch v kontrolovanom, bezpečnom prostredí, chránenom pred neoprávneným prístupom, použitím alebo zverejnením. Všetky Osobné údaje sú chránené pomocou vhodných fyzických, technických a organizačných opatrení.

Funkcie sociálnych médií

Naše webové lokality obsahujú funkcie sociálnych médií, ako napríklad tlačidlo Páči sa mi to na Facebooku a widgety, ako napríklad tlačidlo Zdieľať toto alebo interaktívne miniprogramy, ktoré sa spúšťajú na našich webových lokalitách. Tieto funkcie môžu zhromažďovať vašu IP adresu, stránku, ktorú na našich stránkach navštevujete, a môžu nastaviť súbor cookie, aby funkcia mohla správne fungovať. Funkcie sociálnych médií a widgety sú buď hostované treťou stranou, alebo sú hostované priamo na našich webových lokalitách. Tieto zásady ochrany osobných údajov sa na tieto funkcie nevzťahujú. Vaša interakcia s týmito funkciami sa riadi zásadami ochrany osobných údajov a ďalšími zásadami spoločností, ktoré ich poskytujú.

Externé webové stránky

Naše webové lokality poskytujú odkazy na iné webové lokality. Nekontrolujeme obsah ani postupy týchto iných webových lokalít a nezodpovedáme za ne. Poskytovanie takýchto odkazov z našej strany neznamená, že tieto iné webové stránky, ich obsah, ich vlastníkov alebo ich postupy schvaľujeme. Tieto zásady ochrany osobných údajov sa nevzťahujú na tieto iné webové stránky, ktoré podliehajú akýmkoľvek zásadám ochrany osobných údajov a iným zásadám, ktoré môžu mať.

Verejné fóra

Ponúkame verejne prístupné diskusné fóra, blogy a komunitné fóra. Majte na pamäti, že ak priamo zverejníte akékoľvek informácie prostredníctvom našich verejných diskusných fór, blogov alebo fór, tieto informácie môžu byť zhromažďované a používané inými osobami. Ak o to požiadate, opravíme alebo vymažeme všetky informácie, ktoré ste zverejnili na webových stránkach, ako je opísané v časti “Odhlásenie a zrušenie odberu” nižšie.

Uchovávanie osobných údajov

Ako dlho uchovávame informácie, ktoré o vás zhromažďujeme, závisí od typu informácií. ako je podrobnejšie opísané nižšie. Po uplynutí tohto času vaše informácie buď vymažeme alebo anonymizujeme, alebo ak to nie je možné, potom vaše informácie bezpečne uložíme a izolujeme ich od akéhokoľvek ďalšieho použitia, kým nebude možné ich vymazať.

Osobné údaje, ktoré nám poskytnete, uchovávame, ak máme na to trvalú oprávnenú obchodnú potrebu (napríklad ak je to potrebné na splnenie našich zákonných povinností, riešenie sporov a presadzovanie našich dohôd).

Ak nemáme žiadnu trvalú oprávnenú obchodnú potrebu spracúvať vaše Osobné údaje, bezpečne ich vymažeme alebo anonymizujeme, alebo ak to nie je možné, bezpečne uložíme vaše Osobné údaje a izolujeme ich od akéhokoľvek ďalšieho spracovania, kým nie je možné ich vymazať. Ak o to požiadate, vymažeme tieto informácie skôr, ako je opísané v časti “Ako získať prístup k vašim Osobným údajom a kontrolovať ich” nižšie.

Ak ste sa rozhodli dostávať od nás marketingovú komunikáciu, uchovávame informácie o vašich marketingových preferenciách počas primeraného obdobia od dátumu, keď ste naposledy prejavili záujem o náš obsah, produkty alebo služby, napríklad keď ste naposledy otvorili e-mail od nás. Informácie získané zo súborov cookie a iných technológií sledovania uchovávame počas primeraného obdobia od dátumu vytvorenia takýchto informácií.

3. Ako zdieľame informácie, ktoré zhromažďujeme

Poskytovatelia služieb

Na poskytovanie služieb návštevníkom našich webových lokalít a našim zákazníkom a používateľom predplatenej služby zamestnávame iné spoločnosti a osoby, s ktorými možno budeme musieť zdieľať vaše informácie, aby sme vám mohli poskytovať informácie, produkty alebo služby. Príkladom môže byť odstraňovanie opakujúcich sa informácií zo zoznamov záujemcov, analýza údajov alebo vykonávanie štatistických analýz, poskytovanie marketingovej pomoci, dopĺňanie informácií, ktoré nám poskytujete, s cieľom poskytnúť vám lepšie služby a poskytovanie služieb zákazníkom alebo podpory. Vo všetkých prípadoch, keď zdieľame vaše informácie s takýmito zástupcami, výslovne vyžadujeme, aby zástupca potvrdil a dodržiaval naše zásady ochrany osobných údajov a zaobchádzania so zákazníckymi údajmi.

Partneri HGV

Okrem toho môžeme zdieľať údaje s dôveryhodnými partnermi, aby vás kontaktovali na základe vašej žiadosti o zasielanie takýchto správ, pomohli nám vykonávať štatistické analýzy alebo poskytovať zákaznícku podporu. Takéto tretie strany majú zakázané používať vaše osobné údaje inak ako na tieto účely a sú povinné zachovávať dôvernosť vašich údajov.

Spolupracujeme s dôveryhodnými tretími stranami, aby sme vám poskytli spolumarketingový obsah, o ktorom si myslíme, že by pre vás mohol byť relevantný. Pri kontakte s týmito partnermi pre spoločný marketing vás budeme informovať o tom, s kým zdieľame údaje, a poskytneme vám odkaz na zásady ochrany osobných údajov partnera pre spoločný marketing, aby ste sa mohli dozvedieť viac o tom, ako sa môžete odhlásiť z komunikácie partnera. Títo partneri spoločného marketingu sú povinní dodržiavať naše zásady ochrany osobných údajov a ochrany údajov.

Firemné podujatia

Ak nás (alebo náš majetok) nadobudne iná spoločnosť, či už zlúčením, akvizíciou, konkurzom alebo inak, táto spoločnosť získa všetky informácie, ktoré HGV zhromaždila na webových stránkach a v predplatenej službe. V takom prípade budete informovaní prostredníctvom e-mailu a/alebo výrazného oznámenia na našich webových stránkach o akejkoľvek zmene vlastníctva, použití vašich Osobných údajov a možnostiach, ktoré môžete mať v súvislosti s vašimi Osobnými údajmi.

Povinné zverejnenie

Vyhradzujeme si právo použiť alebo zverejniť vaše Osobné údaje, ak to vyžaduje zákon alebo ak sa odôvodnene domnievame, že ich použitie alebo zverejnenie je nevyhnutné na ochranu našich práv, ochranu vašej bezpečnosti alebo bezpečnosti iných osôb, vyšetrovanie podvodov alebo na splnenie zákona, súdneho príkazu alebo právneho postupu.

4. Medzinárodný prenos informácií

Medzinárodné prenosy v rámci subjektov HGV

Na uľahčenie našich globálnych operácií prenášame informácie buď do Nemecka, Írska alebo Spojených štátov a umožňujeme prístup k týmto informáciám z krajín, v ktorých majú pridružené subjekty HGV prevádzky na účely opísané v týchto zásadách.

Tieto zásady ochrany osobných údajov platia aj v prípade, že prenášame osobné údaje do iných krajín. Prijali sme primerané bezpečnostné opatrenia, ktoré vyžadujú, aby vaše Osobné údaje zostali chránené. Keď zdieľame informácie o vás v rámci pridružených subjektov HGV a medzi nimi, využívame štandardné zmluvné doložky o ochrane údajov, ktoré schválila Európska komisia, a spoliehame sa na rámec ochrany súkromia medzi EÚ a USA a Švajčiarskom a USA na ochranu prenosu informácií, ktoré zhromažďujeme z Európskeho hospodárskeho priestoru a Švajčiarska.

Medzinárodné prenosy tretím stranám

Niektoré z tretích strán opísaných v týchto zásadách ochrany osobných údajov, ktoré nám poskytujú služby na základe zmluvy, majú sídlo v iných krajinách, ktoré nemusia mať rovnocenné zákony o ochrane súkromia a údajov ako krajina, v ktorej máte bydlisko. Keď zdieľame informácie o zákazníkoch v Európskom hospodárskom priestore alebo vo Švajčiarsku, využívame rámce štítu na ochranu súkromia medzi EÚ a USA a Švajčiarskom a USA, štandardné zmluvné doložky o ochrane údajov schválené Európskou komisiou, záväzné podnikové pravidlá pre prenosy spracovateľom údajov alebo iné vhodné právne mechanizmy na zabezpečenie prenosu.

Spoločnosť HGV a jej partneri používajú súbory cookie alebo podobné technológie (napríklad webové signály) na analýzu trendov, správu webovej lokality, sledovanie pohybu používateľov po webovej lokalite a zhromažďovanie demografických informácií o našej používateľskej základni ako celku. Viac informácií o tom, ako používame súbory cookie na našich webových stránkach a ako môžete spravovať svoje preferencie týkajúce sa súborov cookie, nájdete v našich Zásadách používania súborov cookie (k dispozícii v pätičke našej webovej stránky).

Reklama

Na správu našej reklamy na iných webových stránkach spolupracujeme s reklamnou sieťou tretej strany. Náš partner z reklamnej siete používa súbory cookie a webové signály na zhromažďovanie informácií o vašich aktivitách na týchto a iných webových stránkach, aby vám mohol poskytovať cielenú reklamu na základe vašich záujmov. Ak si neželáte, aby sa tieto informácie používali na účely zobrazovania cielenej reklamy, môžete sa odhlásiť kliknutím sem: http://preferences.truste.com (alebo ak sa nachádzate v Európskej únii, kliknutím sem: http://www.youronlinechoices.eu). Upozorňujeme, že týmto spôsobom sa neodhlásite zo zobrazovania reklamy. Všeobecné reklamy sa vám budú zobrazovať aj naďalej.

Technológie sledovania tretích strán

Na používanie súborov cookie a webových majákov akoukoľvek spoločnosťou poskytujúcou sledovacie služby sa nevzťahujú naše zásady ochrany osobných údajov ani zásady používania súborov cookie.

6. Ako získať prístup k vašim osobným údajom a kontrolovať ich

Kontrola, oprava a odstránenie vašich osobných údajov

Máte nasledujúce práva na ochranu údajov:

Môžete požiadať o prístup k svojim osobným údajom, ich opravu, aktualizáciu alebo vymazanie.

Môžete namietať proti spracúvaniu vašich osobných údajov, požiadať nás o obmedzenie spracúvania vašich osobných údajov alebo požiadať o prenosnosť vašich osobných údajov.

Ak sme vaše osobné údaje zhromažďovali a spracúvali s vaším súhlasom, môžete svoj súhlas kedykoľvek odvolať. Odvolanie vášho súhlasu neovplyvní zákonnosť akéhokoľvek spracovania, ktoré sme vykonali pred vaším odvolaním, ani neovplyvní spracovanie vašich osobných údajov vykonané na základe iných zákonných dôvodov spracovania, ako je súhlas.

Máte právo podať sťažnosť orgánu na ochranu údajov v súvislosti s naším zhromažďovaním a používaním vašich osobných údajov. Kontaktné údaje na orgány na ochranu údajov v EHP, Švajčiarsku a niektorých mimoeurópskych krajinách (vrátane USA a Kanady) sú k dispozícii tu).

Ak chcete uplatniť ktorékoľvek z týchto práv, kontaktujte nás na adrese privacy@dpf-filter.com alebo poštou na adrese HGV Parts s.r.o., Letistna 5662, Dunajská Streda SK 929 01 Slovakia, Attention: Ochrana osobných údajov. Na vašu žiadosť o zmenu, opravu alebo vymazanie vašich údajov odpovieme v primeranej lehote a budeme vás informovať o prijatých opatreniach.

Zásady boja proti spamu

Naše zásady zakazujú používanie služby predplatného na zasielanie nevyžiadaných komerčných e-mailov v rozpore s platnými zákonmi a vyžadujú, aby bol v každom e-maile zaslanom pomocou služby predplatného uvedený mechanizmus “opt-out” a ďalšie požadované informácie.

Odhlásenie z odberu našej komunikácie

Z odberu našej marketingovej komunikácie sa môžete odhlásiť kliknutím na odkaz “Odhlásiť sa z odberu”, ktorý sa nachádza na konci našich e-mailov, aktualizáciou svojich komunikačných preferencií alebo zaslaním e-mailu na adresu privacy@dpf-filter.com alebo poštou na adresu HGV Parts s.r.o., 2161 Csomad, Levente u 14/a. Maďarsko, Pozor: Ochrana osobných údajov.

Zákazníci nemôžu odmietnuť zasielanie transakčných e-mailov súvisiacich s ich účtom u nás alebo so službou predplatného.

Kontakt

privacy@dpf-filter.com
HGV Parts s.r.o.
Letistna 5662, Dunajská Streda SK 929 01 Slovensko