My v HGV (HGV Parts s.r.o. a naše pobočky) se zavazujeme chránit vaše soukromí. Tyto zásady ochrany osobních údajů se vztahují na informace a údaje shromažďované společností HGV jako správcem, včetně informací shromažďovaných na našich webových stránkách (www.dpf-filter.com nebo prostřednictvím jiných kanálů, jak je popsáno níže. Popisují také vaše možnosti volby týkající se používání, přístupu a opravy vašich osobních údajů. Pokud nesouhlasíte s postupy zpracování údajů popsanými v těchto Zásadách ochrany osobních údajů, neměli byste tyto Webové stránky používat.

Tyto Zásady ochrany osobních údajů pravidelně aktualizujeme. Veškeré změny zásad ochrany osobních údajů zveřejníme na této stránce.

Doporučujeme vám, abyste tyto Zásady ochrany osobních údajů pravidelně kontrolovali. Máte-li jakékoli dotazy týkající se těchto Zásad ochrany osobních údajů nebo našeho nakládání s informacemi, které nám poskytnete, napište nám prosím e-mailem na adresu privacy@dpf-filter.com nebo poštou HGV Parts s.r.o. 2161 Csomad, Levente u 14/a. Hungary, Attn: Privacy

1. Informace, které shromažďujeme

Naše používání předplacené služby

Používáme naši vlastní službu předplatného k vytvoření webových stránek, které mohou lidé navštívit, aby se dozvěděli více o společnosti HGV. Informace, které shromažďujeme a spravujeme pomocí Služby předplatného pro náš vlastní marketing, patří nám a jsou používány, zveřejňovány a chráněny v souladu s těmito Zásadami ochrany osobních údajů.

Když navštívíte naše webové stránky

Webové stránky si můžete prohlédnout, aniž byste o sobě poskytli jakékoli osobní údaje. Když navštívíte Webové stránky nebo se zaregistrujete do Služby předplatného, požadujeme, abyste o sobě poskytli Osobní údaje, a shromažďujeme Navigační informace.

“Osobní údaje”

Jedná se o veškeré informace, které nám dobrovolně poskytnete a které vás osobně identifikují, včetně kontaktních údajů, jako je vaše jméno, e-mailová adresa, název společnosti, adresa, telefonní číslo a další informace o vás nebo vaší firmě. Osobní údaje mohou také zahrnovat informace o jakýchkoli transakcích, které na Webových stránkách provedete, a informace o vás, které jsou dostupné na internetu, například ze sítí Facebook, LinkedIn, Twitter a Google, nebo veřejně dostupné informace, které získáme od poskytovatelů služeb.

Osobní údaje zahrnují navigační informace, pokud tyto informace mohou přímo nebo nepřímo identifikovat jednotlivce. Navigačními informacemi se rozumí informace o vašem počítači a vašich návštěvách na Webových stránkách, jako je vaše IP adresa, zeměpisná poloha, typ prohlížeče, zdroj odkazu, délka návštěvy a zobrazené stránky. Kromě těchto informací od vás neshromažďujeme žádné citlivé informace.

Soubory protokolu

Když si prohlížíte námi poskytovaný obsah, automaticky shromažďujeme informace o hardwaru a softwaru vašeho počítače. Tyto informace mohou zahrnovat vaši IP adresu, typ prohlížeče, názvy domén, poskytovatele internetových služeb (ISP), soubory prohlížené na našich stránkách (např. stránky HTML, grafiku atd.), operační systém, údaje o kliknutí, dobu přístupu a adresy odkazujících webových stránek. Tyto informace používá HGV k poskytování obecných statistik týkajících se používání webových stránek. Pro tyto účely však tyto automaticky shromažďované údaje spojujeme s osobními údaji, jako je jméno, e-mailová adresa, adresa a telefonní číslo.

Informace, které shromažďujeme od třetích stran

Čas od času o vás můžeme získat Osobní údaje ze zdrojů třetích stran, včetně partnerů, s nimiž nabízíme služby pod společnou značkou nebo se podílíme na společných marketingových aktivitách, a z veřejně dostupných zdrojů, jako jsou webové stránky sociálních médií.

Informace o dětech

Webové stránky nejsou určeny ani zaměřeny na děti mladší 16 let a my vědomě ani záměrně neshromažďujeme informace o dětech mladších 16 let Pokud se domníváte, že jsme shromáždili informace o dítěti mladším 16 let, kontaktujte nás prosím na adrese privacy@dpf-filter.com, abychom mohli tyto informace vymazat.

2. Jak používáme shromážděné informace

Dodržování našich zásad ochrany osobních údajů

Informace, které shromažďujeme, používáme pouze v souladu s těmito zásadami ochrany osobních údajů.

Osobní údaje nikdy neprodáváme

Vaše osobní údaje nikdy neprodáme žádné třetí straně.

Použití osobních údajů

Kromě způsobů použití uvedených v jiných částech těchto Zásad ochrany osobních údajů můžeme vaše Osobní údaje používat k následujícím účelům:

  • zlepšovat vaše prohlížení přizpůsobením Webových stránek a zlepšovat předplacené služby;
  • zasílat vám informace nebo obsah HGV, o kterém se domníváme, že by vás mohl zajímat, poštou, e-mailem nebo jinými prostředky a zasílat vám marketingová sdělení týkající se našeho podnikání;
  • propagovat vám využívání našich služeb a sdílet s vámi propagační a informační obsah v souladu s vašimi komunikačními preferencemi;
  • poskytovat jiným společnostem statistické informace o našich uživatelích - tyto informace však nebudou použity k identifikaci jednotlivých uživatelů;
  • zasílat vám informace o změnách našich zákaznických podmínek, zásad ochrany osobních údajů (včetně zásad používání souborů cookie) nebo jiných právních dohod.
  • splnění zákonných požadavků.

Čas od času vás můžeme kontaktovat jménem externích obchodních partnerů ohledně konkrétní nabídky, která by vás mohla zajímat. V těchto případech nepředáváme vaše osobní údaje třetí straně.

Právní základ pro zpracování Osobních údajů (pouze návštěvníci EHP)

Pokud jste návštěvníkem nacházejícím se v Evropském hospodářském prostoru (dále jen “EHP”), je HGV správcem vašich osobních údajů. Pověřence HGV pro ochranu osobních údajů můžete kontaktovat na adrese privacy@dpf-filter.com.

Náš právní základ pro shromažďování a používání výše popsaných osobních údajů bude záviset na daných osobních údajích a konkrétním kontextu, ve kterém je shromažďujeme. Obvykle však od vás budeme shromažďovat osobní údaje pouze tehdy, pokud k tomu máme váš souhlas, pokud osobní údaje potřebujeme k plnění smlouvy s vámi nebo pokud je zpracování v našem oprávněném zájmu a nepřevažují nad ním vaše zájmy na ochranu osobních údajů nebo základní práva a svobody. V některých případech můžeme mít také zákonnou povinnost shromažďovat od vás osobní údaje.

Pokud vás požádáme o poskytnutí osobních údajů, abychom splnili zákonný požadavek nebo abychom mohli plnit smlouvu s vámi, dáme vám to v příslušném okamžiku jasně najevo a upozorníme vás, zda je poskytnutí vašich osobních údajů povinné, či nikoli (a také na možné důsledky, pokud své osobní údaje neposkytnete). Podobně, pokud shromažďujeme a používáme vaše osobní údaje na základě našich oprávněných zájmů (nebo zájmů jakékoli třetí strany), v příslušném okamžiku vám objasníme, jaké jsou tyto oprávněné zájmy.

Použití navigačních informací

Navigační informace používáme k provozování a zlepšování webových stránek. Navigační informace můžeme také používat samostatně nebo v kombinaci s Osobními údaji, abychom vám poskytli personalizované informace o HGV.

Reference a komentáře zákazníků

Na našich Webových stránkách zveřejňujeme posudky a komentáře zákazníků, které mohou obsahovat Osobní údaje. Před zveřejněním jména zákazníka a jeho posudku získáme jeho souhlas prostřednictvím e-mailu.

Bezpečnost vašich osobních údajů

K ochraně vašich Osobních údajů před neoprávněným přístupem, použitím nebo zveřejněním používáme různé bezpečnostní technologie a postupy. Vámi poskytnuté Osobní údaje zabezpečujeme na počítačových serverech v kontrolovaném a zabezpečeném prostředí, chráněném před neoprávněným přístupem, použitím nebo zveřejněním. Všechny Osobní údaje jsou chráněny pomocí vhodných fyzických, technických a organizačních opatření.

Funkce sociálních médií

Naše webové stránky obsahují funkce sociálních médií, jako je tlačítko To se mi líbí na Facebooku, a widgety, jako je tlačítko Sdílet toto nebo interaktivní miniprogramy, které běží na našich stránkách. Tyto funkce mohou shromažďovat vaši IP adresu, stránku, kterou na našich stránkách navštěvujete, a mohou nastavit soubor cookie, aby funkce mohla správně fungovat. Funkce sociálních médií a widgety jsou buď hostovány třetí stranou, nebo jsou hostovány přímo na našich webových stránkách. Tyto zásady ochrany osobních údajů se na tyto funkce nevztahují. Vaše interakce s těmito funkcemi se řídí zásadami ochrany osobních údajů a dalšími zásadami společností, které je poskytují.

Externí webové stránky

Naše Webové stránky poskytují odkazy na jiné webové stránky. Nemáme kontrolu nad obsahem ani postupy těchto jiných webových stránek a nejsme za ně zodpovědní. Poskytování těchto odkazů z naší strany neznamená, že tyto jiné webové stránky, jejich obsah, vlastníky nebo jejich postupy schvalujeme. Tyto Zásady ochrany osobních údajů se nevztahují na tyto jiné webové stránky, které se řídí zásadami ochrany osobních údajů a dalšími zásadami, které mohou mít.

Veřejná fóra

Nabízíme veřejně přístupné nástěnky, blogy a komunitní fóra. Mějte prosím na paměti, že pokud prostřednictvím našich veřejných diskusních fór, blogů nebo fór přímo zveřejníte jakékoli informace, mohou je shromažďovat a používat další osoby. Pokud o to požádáte, opravíme nebo odstraníme veškeré informace, které jste na webových stránkách zveřejnili, jak je popsáno níže v části “Odhlášení a zrušení odběru”.

Uchovávání osobních údajů

Jak dlouho uchováváme informace, které o vás shromažďujeme, závisí na typu informací. jak je podrobněji popsáno níže. Po uplynutí této doby vaše údaje buď vymažeme, nebo anonymizujeme, nebo pokud to není možné, pak vaše údaje bezpečně uložíme a izolujeme je od dalšího použití, dokud nebude možné je vymazat.

Osobní údaje, které nám poskytnete, uchováváme v případě, že k tomu máme trvalou oprávněnou obchodní potřebu (například v případě, že je to nutné pro splnění našich zákonných povinností, řešení sporů a vymáhání našich smluv).

Pokud nemáme žádnou trvalou oprávněnou obchodní potřebu zpracovávat vaše Osobní údaje, bezpečně je vymažeme nebo anonymizujeme, nebo pokud to není možné, bezpečně uložíme vaše Osobní údaje a izolujeme je od dalšího zpracování, dokud nebude možné je vymazat. Pokud o to požádáte, vymažeme tyto informace dříve, jak je popsáno níže v části “Jak získat přístup k vašim osobním údajům a kontrolovat je”.

Pokud jste si zvolili zasílání marketingových sdělení od nás, uchováváme informace o vašich marketingových preferencích po přiměřenou dobu od data, kdy jste naposledy projevili zájem o náš obsah, produkty nebo služby, například když jste naposledy otevřeli e-mail od nás. Informace získané ze souborů cookie a dalších sledovacích technologií uchováváme po přiměřenou dobu od data jejich vytvoření.

3. Jak sdílíme shromážděné informace

Poskytovatelé služeb

K poskytování služeb návštěvníkům našich webových stránek a našim zákazníkům a uživatelům předplacené služby zaměstnáváme další společnosti a osoby, s nimiž můžeme potřebovat sdílet vaše údaje, abychom vám mohli poskytovat informace, produkty nebo služby. Příkladem může být odstraňování opakujících se informací ze seznamů zájemců, analýza dat nebo provádění statistických analýz, poskytování marketingové pomoci, doplňování informací, které nám poskytnete, abychom vám mohli poskytnout lepší služby, a poskytování zákaznického servisu nebo podpory. Ve všech případech, kdy sdílíme vaše údaje s takovými zástupci, výslovně požadujeme, aby zástupce vzal na vědomí a dodržoval naše zásady ochrany osobních údajů a nakládání se zákaznickými údaji.

HGV Partners

Kromě toho můžeme sdílet údaje s důvěryhodnými partnery, kteří vás budou kontaktovat na základě vaší žádosti o zasílání takových sdělení, pomohou nám provádět statistické analýzy nebo poskytovat zákaznickou podporu. Takové třetí strany mají zakázáno používat vaše osobní údaje jinak než pro tyto účely a jsou povinny zachovávat důvěrnost vašich údajů.

Spolupracujeme s důvěryhodnými třetími stranami, abychom vám mohli poskytovat spolumarketingový obsah, o kterém se domníváme, že by pro vás mohl být relevantní. Při kontaktu s těmito partnery pro spolumarketing vás budeme informovat o tom, s kým sdílíme údaje, a poskytneme vám odkaz na zásady ochrany osobních údajů partnera pro spolumarketing, abyste se mohli dozvědět více o tom, jak se z komunikace s partnerem odhlásit. Tito spolumarketingoví partneři jsou povinni dodržovat naše zásady ochrany osobních údajů a ochrany osobních údajů.

Firemní akce

Pokud nás (nebo náš majetek) získá jiná společnost, ať už fúzí, akvizicí, konkurzem nebo jinak, získá tato společnost veškeré informace shromážděné společností HGV na Webových stránkách a v Předplacené službě. V takovém případě budete informováni prostřednictvím e-mailu a/nebo výrazného oznámení na našich webových stránkách o jakékoli změně vlastnictví, použití vašich osobních údajů a možnostech, které můžete mít ohledně vašich osobních údajů.

Povinné zveřejnění

Vyhrazujeme si právo použít nebo zveřejnit vaše Osobní údaje, pokud to vyžaduje zákon nebo pokud se důvodně domníváme, že použití nebo zveřejnění je nezbytné k ochraně našich práv, ochraně vaší bezpečnosti nebo bezpečnosti jiných osob, vyšetřování podvodu nebo k dodržení zákona, soudního příkazu nebo právního postupu.

4. Mezinárodní předávání informací

Mezinárodní přenosy v rámci subjektů HGV

Abychom usnadnili naše globální operace, předáváme informace do Německa, Irska nebo Spojených států a umožňujeme přístup k těmto informacím ze zemí, ve kterých působí přidružené subjekty HGV, a to pro účely popsané v těchto zásadách.

Tyto zásady ochrany osobních údajů platí i v případě, že osobní údaje předáváme do jiných zemí. Přijali jsme vhodná ochranná opatření, která vyžadují, aby vaše Osobní údaje zůstaly chráněny. Když sdílíme informace o vás v rámci přidružených subjektů HGV a mezi nimi, využíváme standardní smluvní doložky o ochraně údajů, které schválila Evropská komise, a spoléháme se na rámec štítu na ochranu soukromí mezi EU a USA a Švýcarskem a USA, abychom ochránili přenos informací, které shromažďujeme z Evropského hospodářského prostoru a Švýcarska.

Mezinárodní přenosy třetím stranám

Některé třetí strany popsané v těchto zásadách ochrany osobních údajů, které nám poskytují služby na základě smlouvy, sídlí v jiných zemích, které nemusí mít zákony o ochraně soukromí a osobních údajů rovnocenné se zemí, ve které máte bydliště. Pokud sdílíme informace o zákaznících v Evropském hospodářském prostoru nebo ve Švýcarsku, využíváme rámce štítu na ochranu soukromí mezi EU a USA a Švýcarskem a USA, standardní smluvní doložky o ochraně údajů schválené Evropskou komisí, závazná podniková pravidla pro předávání údajů zpracovatelům nebo jiné vhodné právní mechanismy k zajištění přenosu.

Společnost HGV a její partneři používají soubory cookie nebo podobné technologie (například webové majáky) k analýze trendů, správě webových stránek, sledování pohybu uživatelů po webových stránkách a shromažďování demografických informací o naší uživatelské základně jako celku. Více informací o tom, jak používáme soubory cookie na našich webových stránkách a jak spravovat své preference týkající se souborů cookie, naleznete v našich Zásadách používání souborů cookie (k dispozici v zápatí našich webových stránek).

Reklama

Spolupracujeme s reklamní sítí třetí strany, která spravuje naši reklamu na jiných webech. Náš partner z reklamní sítě používá soubory cookie a webové majáky ke shromažďování informací o vašich aktivitách na těchto a jiných webových stránkách, aby vám mohl poskytovat cílenou reklamu na základě vašich zájmů. Pokud si nepřejete, aby tyto informace byly používány pro účely zobrazování cílené reklamy, můžete se odhlásit kliknutím zde: http://preferences.truste.com (nebo pokud se nacházíte v Evropské unii, kliknutím zde: http://www.youronlinechoices.eu). Vezměte prosím na vědomí, že tímto způsobem se neodhlásíte ze zobrazování reklamy. I nadále budete dostávat obecné reklamy.

Technologie sledování třetích stran

Na používání souborů cookie a webových signálů jakoukoli společností poskytující sledovací služby se nevztahují naše zásady ochrany osobních údajů ani zásady používání souborů cookie.

6. Jak získat přístup k vašim osobním údajům a kontrolovat je

Kontrola, oprava a odstranění vašich osobních údajů

Máte následující práva na ochranu osobních údajů:

Můžete požádat o přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu, aktualizaci nebo odstranění.

Můžete vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů, požádat nás o omezení zpracování vašich osobních údajů nebo požádat o přenositelnost vašich osobních údajů.

Pokud jsme vaše osobní údaje shromáždili a zpracováváme s vaším souhlasem, můžete svůj souhlas kdykoli odvolat. Odvolání vašeho souhlasu nemá vliv na zákonnost zpracování, které jsme provedli před jeho odvoláním, ani na zpracování vašich osobních údajů prováděné na základě jiných zákonných důvodů zpracování, než je souhlas.

Máte právo si stěžovat u úřadu pro ochranu osobních údajů na naše shromažďování a používání vašich osobních údajů. Kontaktní údaje na úřady pro ochranu osobních údajů v EHP, Švýcarsku a některých mimoevropských zemích (včetně USA a Kanady) jsou k dispozici zde).

Chcete-li uplatnit některé z těchto práv, kontaktujte nás na adrese privacy@dpf-filter.com nebo poštou na adrese HGV Parts s.r.o., Letištná 5662, Dunajská Streda SK 929 01 Slovensko, Attention: Ochrana osobních údajů. Na vaši žádost o změnu, opravu nebo vymazání vašich údajů odpovíme v přiměřené lhůtě a budeme vás informovat o přijatých opatřeních.

Zásady proti spamu

Naše zásady zakazují používání služby předplatného k zasílání nevyžádaných komerčních e-mailů v rozporu s platnými zákony a vyžadují, aby každý e-mail zaslaný prostřednictvím služby předplatného obsahoval mechanismus pro odhlášení a další požadované informace.

Odhlášení odběru našich sdělení

Z odběru našich marketingových sdělení se můžete odhlásit kliknutím na odkaz “odhlásit” umístěný na konci našich e-mailů, aktualizací svých komunikačních preferencí nebo zasláním e-mailu na adresu privacy@dpf-filter.com nebo poštou na adresu HGV Parts s.r.o., 2161 Csomad, Levente u 14/a. Hungary, Attention: Ochrana osobních údajů.

Zákazníci nemohou odmítnout zasílání transakčních e-mailů souvisejících s jejich účtem u nás nebo se službou předplatného.

Kontakt

privacy@dpf-filter.com
HGV Parts s.r.o.
Letištná 5662, Dunajská Streda SK 929 01 Slovensko