Čistenie filtra DPF

Ponúkame čistenie stlačeným vzduchom a regeneráciu vypalovacou pecou. Pomocou týchto postupov možno použitý, ale mechanicky nepoškodený DPF filter regenerovať s 90-95 % účinnosťou čistenia.
Telesá samotných výfukov sa najprv posúdia, či sú vhodné na čistenie alebo nie.
Naši odborníci čakajú na váš telefonát
počas pracovnej doby: +421 (911) 286 337
alebo Nám napíšte na info@dpf-filter.com!

Žiadosť o cenovú ponuku

Kroky čistenia DPF

1

Obdržaný filter vizuálne skontrolujeme, zapíšeme si sériové číslo, a ak nie je poškodený, olejom alebo iným nežiadúcim znečistením, môže sa začať predbežné čistenie.

2

Meranie sa vykonáva pomocou vákuového prístroja na určenie nasýtenia filtra. Tieto údaje sa zaznamenávajú.

3

Potom sa vloží do čistiaceho boxu, ktorý pri tlaku 7 barov prefukuje filter pevných častíc z výstupnej strany. Sadze z DPF filtra sa odstraňujú v uzatvorenom priestore čistiaceho boxu.

4

Kamerová analýza katalyzátora SCR. Týmto spôsobom sa skontroluje, či sa v ňom nenachádza ešte nejaké upchatie.

5

Nasleduje ďalšie meranie. Ak sú hodnoty správne, čistenie je dokončené.

Naši odborníci čakajú na váš telefonát počas pracovnej doby: +421 (911) 286 337

alebo Nám napíšte na info@dpf-filter.com!

Žiadosť o cenovú ponuku

Naši odborníci čakajú na váš telefonát počas pracovnej doby: +421 (911) 286 337

alebo Nám napíšte na info@dpf-filter.com!

Žiadosť o cenovú ponuku

Špeciálne stroje

Profesionálov od nadšených amatérov odlišuje to, že pracujú so špeciálnymi strojmi určenými na tento účel.

Pri ich absencii sú hlavnými problémami kvalita vykonávaných prác aj dodržiavanie environmentálnych predpisov.

Hartridge DPF320 Master

Skúšobná lavica na meranie prietoku vzduchu

Hartridge DPF300 Master

Čistiace zariadenie

Hartridge DPF310 Master

Odsávač sadze

Hartridge DPF330 Master

Vypaľovacia pec

Naši odborníci čakajú na váš telefonát počas pracovnej doby: +421 (911) 286 337

alebo Nám napíšte na info@dpf-filter.com!

Žiadosť o cenovú ponuku

Pred a po

Niekto tvrdí, že navonok viditeľná zmena je len estetická.

V celej Európe vrátane Nemecka sú naše filtre DPF štandardne akceptované predajcami.

Na týchto obrázkoch samozrejme nevidíte pointu.

Naša technická dokonalosť, obchodná filozofia, systém zabezpečenia kvality v praxi a predovšetkým odborné znalosti našich zamestnancov, sú neviditeľnými súčasťami profesionálne renovovaných výrobkov a pre nás sú na poprednom mieste.

Žiadosť o cenovú ponuku

Naši pracovníci sú k dispozícii počas pracovnej doby: +421 (911) 286 337

Otváracia doba: pondelok - piatok 08:00 - 16:00

E-mailová adresa: info@dpf-filter.com

HGV Parts s.r.o. 929 01 Dunajska Streda, Letistna 5662 (Slovakia | EU)