Čištění filtru DPF

Nabízíme čištění tlakovým vzduchem a regeneraci vypalovací pecí. Pomocí těchto postupů lze nepoškozený, ale použitý DPF filtr regenerovat s 90-95% účinností čištění.
Telesa samotních výfukú jsou posuzováni z hlediska vhodnosti či nevhodnosti pro čištění.
Naši obdorníci čekají na vaše zavolání v pracovní době: +421 (911) 286 337
napište info@dpf-filter.com!

Žádost o cenovou nabídku

Kroky čištění DPF

1

Po obdržení filtr vizuálně zkontrolujeme, zapíšeme si sériové číslo, a pokud není poškozený, není v něm olej nebo jiné nečistoty, lze zahájit měření před samotním čištěním.

2

Měření se vykonáva pomocí vákuového přístroje na určení nasýcení filtra. Títo hodnoty se zaznamenávají.

3

Poté se vloží do čističe, který filtr pevných částic vyfukuje z výstupní strany pod tlakem 7 barů. Saze z DPF filtru se odstraňují v uzavřeném prostoru čistíciho boxu.

4

Kamerovou analýzou katalyzátoru SCR se zkontroluje, zda nedošlo k ucpání.

5

Následuje další měření. Pokud jsou hodnoty správné, je čištění dokončeno.

Naši odborníci čekají na vaše zavolání v pracovní době: +421 (911) 286 337

Nebo napište info@dpf-filter.com!

Žádost o cenovou nabídku

Naši pracovníci jsou k dispozici v pracovní době: +421 (911) 286 337

Nebo napište info@dpf-filter.com!

Žádost o cenovou nabídku

Speciální stroje

Profesionály se od nadšených amatérů odlišují tím, že pracují se speciálními stroji určenými k tomuto účelu.

Při jejich absenci jsou hlavními problémy kvalita prováděných prací i dodržování předpisů v oblasti životního prostředí.

Hartridge DPF320 Master

Vakuový stroj pro měření

Hartridge DPF300 Master

Čisticí zařízení

Hartridge DPF310 Master

Odsávač sazí

Hartridge DPF330 Master

Vypaľovací pec

Naši odborníci čekají na vaše zavolání v pracovní době: +421 (911) 286 337

Nebo napište info@dpf-filter.com!

Žádost o cenovou nabídku

Před a po

Někteří tvrdí, že navenek viditelná změna je pouze estetická.

V celé Evropě, včetně Německa, jsou naše filtry DPF standardně přijímány prodejci.

Na těchto obrázcích samozřejmě není vidět pointa.

Naše technická dokonalost, obchodní filozofie, systém zabezpečení kvality v praxi a především odborné znalosti našich zaměstnanců, jsou neviditeľní součástí profesionálne renovovaních výrobků a pro nás jsou na popředním míste.

Žádost o cenovou nabídku

Naši pracovníci jsou k dispozici v pracovní době: +421 (911) 286 337

Otevírací doba:pondělí-pátek 08:00 - 16:00

E-mailová adresa: info@dpf-filter.com

HGV Parts s.r.o. 929 01 Dunajska Streda, Letistna 5662 (Slovakia | EU)